Please update your Flash Player to view content.

Yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birisinin içerisinde bulunan, topraklarının %96'sı farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip olan ülkemizde, uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı açık bir gerçektir. Hızlı nüfus artışı ve göçler, denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme, yoğun kaçak yapılaşma ve sık sık başvurulan imar afları ülkemizdeki deprem ve diğer afet risklerini her geçen gün daha da arttırmıştır.

Bu nedenle; ülkemizdeki yapı denetim sistemi ve yapım aşamasında görev alan müteahhit, proje müellifi, fenni mesul ve denetim yapmakla görevli yerel yönetimlerin sorumluluklarını yeniden düzenlemek için yeni bir yasal düzenleme getirmek zorunlu olmuştur.

Gelişen teknolojinin sonucu oluşan yüksek yaşam standardı, günün koşullarında insan gereksinimlerine cevap verecek, dayanıklı ve çevre düzenine saygılı mekân tasarımlarını gerektirmektedir.

Bizler, Yapı Denetimin ruhuna uygun olarak, standart ve yönetmeliklere, çevre sağlığına, fen ve sanat kurallarına uygun, insanların can ve mal kaybını özellikle dikkate alan bir amaç ile ALFA YAPI DENETİM firmamızı 2000 yılında İstanbul merkezli olarak kurmuş bulunmaktayız.

Şirketimiz üstlendiği sorumluluğa uygun olarak inşaat sektörüne Kaliteli Hizmeti Sürekli Verebilmek için imkanlarını; teknik kadrosunu ve iyi hizmetin üretilebilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Yapılan bu maddi ve manevi yatırımlar sonucunda : Güvenilir, Bilgili, Çalışkan, Samimi ve Güleryüzlü olarak işini iyi yapan bir Alfa Yapı Denetim Ldt.Şti. ortaya çıkmıştır